Algemene Voorwaarden

Scroll down to content

Dit zijn de algemene voorwaarden van Stichting International Taekwondo/Hapkido. Bij het aangaan van een lidmaatschap moeten deze voorwaarden geaccepteerd worden.

Contributie

TAEKWONDO KIDS
€ 27,- 
per maand (1x p/w)

TAEKWONDO OF HAPKIDO
€ 35,- 
per maand (1x p/w)

TAEKWONDO
€ 42,- 
per maand (2x p/w)

COMBI TAEKWONDO & HAPKIDO
€ 42,- 
per maand (2x p/w)

SUPERCOMBI TAEKWONDO & HAPKIDO
€ 49,- 
per maand (3x p/w)

 40,- contributie SIT is verplicht (jaarlijks)
Inclusief Budopaspoort, hiervoor twee recente pasfoto’s inleveren.

Contributie (maandelijks)
J. Simons
NL68ABNA0506751295

SIT (jaarlijks)
Stichting International Tae Kwon Do
NL40INGB0006494517

 • Contributie dient voor de 15e van de maand te worden voldaan.
 • Bij meerdere gezinsleden wordt 3 euro per lid familiekorting gegeven!
 • Feestdagen en vakanties worden doorbetaald (tijdens de zomervakantie is er een aangepast lesrooster).
 • Tijdens officiële feestdagen is er geen training.
 • Bij afwezigheid door ziekte of blessure geld een eigen risico van 1 maand. Bij langdurige ziekte of blessure kan de overeenkomst tijdelijk worden stopgezet.
 • Deze overeenkomst treedt in werking bij inschrijving en geldt voor onbepaalde tijd totdat een van de partijen deze overeenkomst opzegt.
 • Voor nieuwe leden jonger dan 18 jaar is de handtekening van één van de ouders of wettige vertegenwoordigers vereist.
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, voor de eerste van de nieuwe maand via mailjansimons@gmail.com, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.

Dojang en training

 • De leerling toont respect voor zowel de instructeur als de medeleerlingen en streeft naar een goede sfeer en samenwerking in de les.
 • Van de leerling wordt verwacht dat hij op tijd aanwezig is.
 • Bij het betreden en het verlaten van de zaal dient de leerling te groeten. De leerling die tijdens de les de dojang wil verlaten of de training wil onderbreken, meldt dit bij de instructeur.
 • Mobiele telefoons staan tijdens de training op stil.
 • De matten in de dojang mogen niet met schoenen worden betreden.
 • Deelname in een schone dobok. Om letsel te voorkomen, dienen de nagels kort te zijn en worden er geen sieraden gedragen. Ook dient men met schone handen en voeten in de les te verschijnen.
 • De dojang en alle andere ruimtes van de sporthal worden altijd netjes achtergelaten. Gebruikte trainingsmaterialen worden opgeruimd.
 • Deelname aan de trainingen zijn voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele blessures of andere letselschade van leden ontstaan tijdens de trainingen.
 • Men is zelf verantwoordelijk voor vermissing en/of diefstal van geld of waardevolle zaken van persoonlijke aard.
 • Tijdens trainingen / evenementen kunnen foto’s en filmopnamen gemaakt worden die geplaatst worden op onze social media kanalen. Als hiervoor geen toestemming wordt gegeven, wordt er geen beeldmateriaal geplaatst.
 • Bij onverantwoordelijk of onsportief gedrag, zulks ter beoordeling van de trainer. Of het betalen van de lesgelden uitblijft. Houden wij ons het recht voor u de toegang tot de lessen te ontzeggen en/of deze overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden.
%d bloggers liken dit: