De diverse graden die men kan behalen in het Taekwondo en Hapkido, dienen naast uitdrukking van technische vaardigheden als stimulans om steeds meer te willen leren.

In het Taekwondo zijn er 10 kup graden (gekleurde banden) en 9 dangraden. Men begint met de 10de kup, witte band, en kan na enkele jaren training de eerste dan, zwarte band, of zelfs hoger bereiken. De graduatie van de leerling bepaalt ook zijn plaats in de zaal. De hoogst gegradueerde staat rechts vooraan, de laagste links achteraan.

In de hiërarchie van de ITF behaalt men de titel meester (sahyunim) bij het bereiken van de 7de dangraad, de titel grootmeester (sasun) bij de 9de dangraad. Dit is de hoogst mogelijke graduatie in het ITF Taekwondo.

Bandkleuren
Het graduatiesysteem in taekwondo volgt 10 kup graden en 9 dangraden. De kupgraden corresponderen met een bijbehorende kleur. De zwarte band wordt behaald bij 1e dan en daarna kan men examen doen tot en met de 6e dan. Graden van 7e dan en hoger kunnen alléén worden behaald in het kader van een bijzondere promotie of bevordering (promotie met ere dan).

10 beltwhite 09 beltwhite-yellow
10de/9de kup
De witte band staat voor maagdelijkheid van ziel en geest. De leerling is als een onbeschreven blad en staat aan het begin van de lange weg van taekwondo. Wit betekend onschuld, puurheid en verlichting.

08 beltyellow 07 beltyellow-green
8ste/7de kup
Geel is de kleur van de zon die de plant voedt. Zonder de zon, kan de plant niet verder groeien, metaforisch in taekwondo betekent dit dat de leerling de weg van de zon (de sensei) moet volgen om te groeien.

06 beltgreen 05 beltgreen-blue
6de/5de kup
De groene band staat voor de ontwikkelende plant. De wortels zijn geschoten en er is een basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Het symboliseert de drang naar kennis om verder te groeien en het taekwondo eigen te maken.

04 beltblue 03 beltblue-red
4de/3de kup
Blauw is de kleur van de hemel, waarnaar de groeiende plant reikt. De hemel is groot, en symboliseert de gestage ontwikkeling van de leerling-taekwondoka.

02 beltred 01 beltred-black
2de/1ste kup 
Rood is de kleur van het gevaar. De leerling beheerst de taekwondo technieken fysiek al goed, maar moet waken voor gevaren als onnodige aggressie, verlies van beheersing en controle. Het mentale gedeelte van taekwondo komt nu pas om de hoek kijken.

beltblack1 beltblack2 beltblack3 beltblack4 beltblack5 beltblack6 beltblack7 beltblack8 beltblack9
1ste-9de dan

De zwarte band weerspiegelt het heelal en universum. Het universum is enorm, evenals volledige kennis van de krijgskunst. Nu pas gaat de weg beginnen en de taekwondoka moet zorgen niet verdwaald te raken in de enorme duisternis.

Binnen Taekwondo en Hapkido beoefening dient er een examen afgelegd te worden voor een hogere graduatie. Dit werkt voor kupgraden (gekleurde banden) vaak anders dan voor dangraden (zwarte banden). Kupgraad examens worden meestal afgelegd op de eigen vereniging.

De exameneisen voor kupgraden (gekleurde banden) zijn meestal verschillend per school, organisatie en leraar. Een examen bestaat vrijwel altijd uit de onderdelen: stapsparring (matsogi), patronen/techniek (tuls), zelfverdediging (hosinsul), vrij sparring (jayu matsogi) en breektechnieken (kyepa).

Stichting International Taekwondo (SIT) heeft haar eisen opgesteld in overeenstemming met die van de International Taekwondo Federation (ITF).

%d bloggers liken dit: