Een tul is een schijngevecht met denkbeeldige tegenstanders die volgens een bepaald patroon worden gelopen. Tijdens uitvoering van de tuls worden de verschillende technieken uit het Taekwon-do beoefend waarbij balans, kracht en spierbeheersing worden getraind. Voor iedere graduatie wordt dient de taekwon-doïn een bepaald aantal tuls te beheersen.

De reden voor 24 patronen: Het leven van een mens, misschien 100 jaar, kan beschouwd worden als een dag wanneer deze vergeleken wordt met oneindigheid. Daarom zijn wij sterfelijken niet meer dan eenvoudige reizigers die de oneindige jaren van een eeuwigheid passeren in een dag.

Taekwondo heeft 24 oefenfiguren, die 24 uur (een dag) symboliseren. De naam van het patroon, het aantal bewegingen en het diagram van elk patroon symboliseert of helden uit de Koreaanse geschiedenis of objecten gerelateerd aan historische gebeurtenissen.

1 Chon-Ji (19 bewegingen) Graduatie: 8e kup In het oosten wordt hemel en aarde geinterpreteerd als de creatie van de wereld of het begin van de menselijke geschiedenis. Het patroon bestaat uit twee identieke delen: één deel dat de hemel voorstelt, de ander de aarde.

2 Dan-Gun (21 bewegingen) Graduatie: 7e kup Dan Gun, is genoemd naar de heilige Dan Gun, de legendarische stichter van Korea in het jaar 2333 v.C.

3 Do San (24 bewegingen) Graduatie: 6e kup Pseudoniem voor de patriot Am Chang (1876-1938) die zijn leven wijdde aan de opbouw van de onafhankelijkheidsbeweging van Korea.

4 Whon-Hyo (28 bewegingen) Graduatie: 5e kup Whon-Hyo was een bekende monnik die in 686 na Chr. (Silla Dynastie) het Boeddhisme bracht.

5 Yul-Gok (38 bewegingen) Graduatie: 4e kup Pseudoniem voor de groot filosoof en geleerde Yil (1536-1584), die de bijnaam van de “Koreaanse Confucius” droeg. De Tul kent 38 bewegingen, deze refereren aan zijn geboorteplaats op 38ste breedtegraad. Het diagram betekent ‘geleerde’.

6 Joong-Gun (32 bewegingen) Graduatie: 3e kup Patriot An Joong Gun. Doodde de eerste Japanse Gouveneur-Generaal van Korea (Hiro Bumi Ito), die in de Koreaans-Japanse oorlog een leidende rol heeft gespeeld. De 32 bewegingen symboliseren An Joong-Gun´s leeftijd tijdens zijn terechtstelling in de gevangenis. (van Lui-Shung 1910).

7 Toi-Gye (37 bewegingen) Graduatie: 2e kup Pseudoniem voor de bekende geleerde Yi-Wang (1600 na Chr.). Autoriteit op gebied van neo-confusionisme. De 37 bewegingen staan voor de 37e breedtegraad van zijn geboorteplaats.

8 Hwa-Rang (29 bewegingen) Graduatie: 1e kup Jeugdgroep Hwa-Rang, die meer dan 1350 jaar geleden (Silla Dynastie) is ontstaan. Deze jeugdgroep is uiteindelijk de echte drijvende kracht geweest bij de samensmelting van de 3 Koreaanse koninkrijken.

9 Choong-Moo (30 bewegingen) Graduatie: 1e dan Admiraal Y Sun Sin (Yi Dynastie, 1592 na Chr.) Uitvinder van het eerste gepanserde slagschip, de voorloper van de onderzeeboot. De tul eindigt met een linkerhand aanval om de rouwige dood van de admiraal, die geen kans kreeg zijn ongekende talent te tonen.

10 Kwang-Gae (39 bewegingen) Graduatie: 2e dan Gwang Gae-T´o-Wang (19e koning van de Koguryo Dynastie). Hij won geleidelijk het grootste deel van het verloren gebied op Mantsjoerije terug. De vorm van de tul staat voor expansie en herovering van verloren gebied. De 39 bewegingen staan voor de duur van zijn heerschappij.

11 Po-Eun (36 bewegingen) Graduatie: 2e dan Pseudoniem van Chong Mong-Chu (1400), een beroemd dichter wiens gedicht: “Ik zou geen tweede meester dienen, ook al zou ik honderd maal gekruisigd worden…” bekend is bij alle Koreanen. De vorm van de tul staat voor zijn trouw aan koning en vaderland.

12 Ge-Baek (44 bewegingen) Graduatie: 2e dan Generaal uit het Baek-Je Dynastie (660 na Chr.) De vorm van de tul staat voor zijn strenge militaristische discipline.

13 Eui-Am (45 bewegingen) Graduatie: 3e dan Pseudoniem voor Son Byong Hi, die op 1 maart 1919 Koreaanse onafhankelijkheidsbeweging leidde. De 45 bewegingen staan voor zijn leeftijd op het moment dat hij zijn naam veranderde van Dong Hak in Chond Kyo in 1905. Het diagram symboliseert zijn onbedwingbare energie toen hij zichzelf wijdde aan de bloei van zijn land.

14 Choong Jang (52 bewegingen) Graduatie: 3e dan Pseudoniem voor generaal Kim Duk Ryang die in het jaar 1500 gedurende de Yi Dynastie leefde. De tul eindigt met een linkshandige aanval als symbool voor zijn tragische dood in de gevangenis op zijn 27e levensjaar.

15a Ko-Dang (oud) (39 bewegingen) Graduatie: 3e dan Pseudoniem voor de patriot Cho Man Sik, die zijn leven wijdde aan de onafhankelijkheidsbeweging en aan zijn volk. De 39 bewegingen symboliseren het aantal keren dat hij gevangen genomen werd en zijn geboorteplaats dat op de 39e breedtegraad ligt.

15b Juche (nieuw) (45 bewegingen) Graduatie: 3e dan Het filosofische idee dat de mens heer en meester over alles, de wereld is en dat hij alles kan bepalen, ook zijn lot. Dit idee vindt zijn oorsprong in het Baekdu gebergte dat het symbool is voor de geest van Korea. De vorm van de tul staat voor het Baekdu gebergte.

16 Sam-Il (33 bewegingen) Graduatie: 4e dan Sam = 3 (derde maand) en il = (eerste dag). De historische datum van de Koreaanse onafhankelijkheidsbeweging. Deze begon op de eerste maart 1909 in heel Korea. De 33 bewegingen in deze tul staan voor de 33 patriotten die deze beweging organiseerden.

17 Yoo Sin (68 bewegingen) Graduatie: 4e dan Generaal Kim Yoo Sin, voerde commando in de Silla Dynastie (3 onafhankelijke koninkrijken verenigd). De 68 bewegingen staan voor de laatste 2 cijfers van het jaar 668 na Chr., het jaar van de vereniging van Korea. De beginstand kenmerkt een getrokken zwaard aan de rechterzijde, die de vergissing van Yoo Sin symboliseert in het volgen van de opdracht om te vechten tegen zijn eigen natie.

18 Choi-Yong (46 bewegingen) Graduatie: 4e dan Generaal Choi-Yong, die gedurende de Koryo-dynastie in de 14e eeuw eerste minister en opperbevelhebber van de strijdkrachten was. Deze persoon stond in hoog aanzien vanwege zijn bescheidenheid, vaderlandsliefde en zijn loyaliteit naar de koning. Door zijn ondergeschikten, onder aanvoering van generaal Yi Sung Gae (werd later koning in de Yi-dynastie) terechtgesteld.

19 Yon-Gae (49 bewegingen) Graduatie: 5e dan Genoemd naar de beroemde generaal Yon-Gae Somoon die leefde tijdens de Koguryo dynastie. 49 bewegingen, die refereren aan de laatste twee getallen uit het jaar dat Yon Gae de Tang dynastie verdreef uit Korea: 649 n.Chr. 300.000 Strijders verloren hun leven bij deze strijd.

20 Ul-Ji (42 bewegingen) Graduatie: 5e dan Generaal Ul Ji Moon Dok verdedigde Korea tegen een vijandig leger van bijna een miljoen soldaten geleid door Yang Je (612 n.Chr.). Ul-Ji, die guerrilla tactieken gebruikte, lukte het om een groot percentage van de invasie macht uit te schakelen. Het diagram staat voor zijn voornaam. De 42 bewegingen in deze tul representeren de leeftijd van generaal Choi Hong Hi toen hij deze Tul ontwierp.

21 Moon-Moo (61 bewegingen) Graduatie: 5e dan Eert de 30ste koning van de Silla dynastie. Het lichaam van Moon Moo is begraven nabij Dae Wang Am, de “Grote Koningen Rots”. Volgens zijn testament werd zijn lichaam geplaatst in de zee, waar “mijn ziel voor altijd zal strijden voor mijn land”. Er wordt beweerd dat de Sok Gul Am (Stenen Grot) gebouwd is om zijn tombe te beschermen. De 61 bewegingen symboliseren de laatste twee cijfers van het jaar 661 na Christus toen Moon-Moo de troon besteeg.

22 So-San (72 bewegingen) Graduatie: 6e dan So San is het pseudoniem van de monnik Choi Hyong Ung (1520-1604) gedurende de Lee dynastie. De 72 bewegingen referen aan de leeftijd van Choi toen hij een groep monnik soldaten leidde. De monnik soldaten hielpen de Japanse piraten verslaan die het Koreaanse Peninsula in 1592 bestormden.

23 Se-Jong (24 bewegingen) Graduatie: 6e dan Dit patroon is vernoemd naar één van de beroemdste Koreaanse Koningen: Se Jong. Hij vond het Koreaanse alfabet uit in 1443, en was een befaamd meteoroloog. Het diagram weerspiegelt de Koning, de 24 bewegingen alle letters van het Koreaanse alfabet.

24 Tong-Il (56 bewegingen) Graduatie: 6e dan Tong Il staat voor de oplossing van de hereninging van Korea, dat opgesplitst is sinds 1945. Het diagram weerspielt het homogene Koreaanse ras.

Op de volgende punten moet bij het uitvoeren van de Tul worden gelet: 

  • Op dezelfde plaats eindigen als waar hij begonnen is;
  • Voorgeschreven houding en blikrichting laten zien;
  • De spieren moeten op juiste momenten gespannen of ontspannen zijn;
  • In een ritmische beweging uitgevoerd worden, zonder enige stijfheid;
  • Bewegingen moeten op de juiste momenten versneld of vertraagd worden
  • Eerst een figuur volledig beheersen, voordat de volgende geleerd kan worden;
  • Volledig bewust zijn van het doel van iedere beweging;
  • Op realistische wijze uitvoeren.


15e tul Ko-Dang is vervangen door Juche
Dit om politieke redenen en onder druk van de Noord-Koreaanse regering. Generaal Choi zwichtte onder deze druk, omdat Gen Choi financiële steun van Noord-Korea kreeg en Cho Man Sik een fel anti-communist was. Typisch is het om te zien dat sommige zelfde technieken in beide vormen voorkomen.

U-Nam Tul, de vergeten Tul
U-Nam Tul, de vergeten Tul, die door grootmeester Choi Hong Hi in zijn boek Taekwon-Do, editie 1959 is vastgelegd, maar die later in het vergeetboek is geraakt. U-Nam Tul heeft 42 bewegingen en is gemaakt voor 1959. Blijkbaar om de voormalige president Syngman Rhee te eren (zijn pseudoniem was U-Nam). De bewegingen die voorkomen in de U-Nam Tul komen voornamelijk uit de 14e tul Choong Jang. Historici geloven dat U-Nam alleen verscheen in de 1959 editie van het boek Taekwondo door Generaal Choi. De tul is verwijderd in al zijn volgende publicaties.

%d bloggers liken dit: